ارسال رزومه دانش آموزان

"*" indicates required fields

در هر یک از مهارت های زیر از ۱ تا 5 چه امتیازی به خود میدهید؟
روحیه همکاری و کار گروهی*
خلاقیت و نوآوری*
تفکر انتقادی و حل مسئله*
مهارت های ارتباطی و فن بیان*
رهبری گروه*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 GB.