دوره زیست و پزشکی (ویژه دبستان)

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

📢📢آغاز دوره‌های از سلول تا ستاره!(دوره مجازی)

موسسه پرورش خلاقیت و نوآوری ایده‌ران و پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کنند:

ویژه دانش‌آموزان دبستان

دوره زیست و پزشکی

430,000 تومان

دوره فیزیک و نجوم (ویژه دبستان)

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

📢📢آغاز دوره‌های از سلول تا ستاره!(دوره مجازی)

موسسه پرورش خلاقیت و نوآوری ایده‌ران و پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کنند:

ویژه دانش‌آموزان دبستان

دوره فیزیک و نجوم 

430,000 تومان

دوره فیزیک و نجوم

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

📢📢آغاز دوره‌های از سلول تا ستاره!(دوره مجازی)

موسسه پرورش خلاقیت و نوآوری ایده‌ران و پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کنند:

ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم

دوره فیزیک و نجوم 

430,000 تومان

دوره زیست و پزشکی

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

📢📢آغاز دوره‌های از سلول تا ستاره!(دوره مجازی)

موسسه پرورش خلاقیت و نوآوری ایده‌ران و پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کنند:

ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم

دوره زیست و پزشکی

430,000 تومان

دوره دیجیتال مارکتینگ (سئو)

بدون امتیاز 0 رای
385,000 تومان

📢📢آغاز دوره‌های دیجیتالی‌شو! (دوره مجازی)

موسسه پرورش خلاقیت و نوآوری ایده‌ران و پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کنند:

ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم

دوره دیجیتال مارکتینگ(سئو)

385,000 تومان

برنامه‌نویسی پایتون

بدون امتیاز 0 رای
820,000 تومان

📢📢آغاز دوره‌های دیجیتالی‌شو! (دوره مجازی)

موسسه پرورش خلاقیت و نوآوری ایده‌ران و پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کنند:

ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم

برنامه نویسی پایتون

820,000 تومان

دوره هوش مصنوعی

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان

📢📢آغاز دوره‌های دیجیتالی‌شو! (دوره مجازی)

موسسه پرورش خلاقیت و نوآوری ایده‌ران و پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌کنند:

ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم

هوش مصنوعی

490,000 تومان

دوره مالکیت فکری و اختراع

بدون امتیاز 0 رای
490,000 تومان

دوره آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع 

ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم

به صورت مجازی

490,000 تومان